โนมูระ พัฒนสิน แนะสะสม TIDLOR, MICRO แม้ SCB x รุกสินเชื่อรายย่อย

HoonSmart.com>>บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุ SCB x รุกสินเชื่อรายย่อย ส่งผลการแข่งขันรุนแรงขึ้น แต่ไม่กระทบกำไรสุทธิกลุ่มสินเชื่อผู้บริโภค  ช่วง 1-2 ปี อย่างมีนัยยะสำคัญ แนะสะสม TIDLOR, MICRO

บล.โนมูระ พัฒนสินกล่าวถึง การปรับโครงสร้างของธนาคารไทยพาณิชย์ ( SCB) ว่า มีมุมมอง Slightly Negative ต่อกลุ่มสินเชื่อผู้บริโภค ( consumer Finance) เพราะการจัดตั้งบริษัทย่อยเช่น Card x ทำธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน, Auto x ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียน , Alpha x เป็นการร่วมมือกับ Millennium Group ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถหรู และ AISCB เป็นการร่วมมือกับ AIS ทำสินเชื่อดิจิตอล จะทำให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น

การเติบโตของสินเชื่อรวม มีแนวโน้มช้าลง แต่มองว่าไม่กระทบต่อประมาณการกำไรสุทธิในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะช่วงแรกยังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้าง และบริษัทรายเล็กจะได้รับผลกระทบก่อน สำหรับสินเชื่อที่จะได้รับผลกระทบเบื้องต้นคาดว่า จะเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรู สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ทั้งนี้ได้ประเมินผลกระทบเบื้องต้นภายใต้สมมติฐานพอร์ตที่จะได้รับผลกระทบลดลงทุก 1% ดังนี้ 1 สินเชื่อจำนำทะเบียนรถและรถจักรยานยนต์ 2 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรู 3 สินเชื่อบัตรเครดิตและ 4 สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะทำให้กำไรสุทธิของกลุ่มมี downside -0.7% โดยคาดว่า MICRO เป็นตัวเดียวในกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบเพราะปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก

ในระยะสั้น ราคาหุ้นกลุ่ม consumer Finance อาจมีความกังวลในเรื่องของการรุกสินเชื่อรายย่อยของ SCB แต่มองว่า ผลกระทบต่อกำไรค่อนข้างจำกัดในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า และกำไรสุทธิในช่วงไตรมาสที่ 4/2564-2566 คาดฟื้นตัว ดังนั้นมองว่าเป็นโอกาสในการสะสม โดยคง TIDLOR (ซื้อ มูลค่าเหมาะสม 50 บาท ) และ MICRO (ซื้อ เป้าหมาย 11.4 บาท )