IRPC จัดเสวนาโครงการ Cubic Academy Season 7

สมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) กล่าวต้อนรับวิทยากร จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA Group พร้อมผู้เข้าร่วมรับชมโครงการ IRPC Cubic Academy Season 7 ภายใต้แนวคิด CG : CREATE for Digizen หลักสูตร E : Equitable Treatment “เพราะ…ธุรกิจไม่มีคำว่าหญิงหรือชาย” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และอธิบายได้