‘หมอเสริฐ’ขาย BDMS อีก 24 ล้านหุ้น กำเงิน 543 ล้านบาท

HoonSmart.com>>”ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ”ขายหุ้น”กรุงเทพดุสิตเวชการ” เพิ่ม 24 ล้านหุ้น  รับเงิน 543 ล้านบาท เมื่อเร็วๆนี้ขายไป 12 ล้านหุ้น รับ 270 ล้านบาท

นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) รายงานก.ล.ต.ว่า วันที่ 16 ก.ย.2564 ได้ขายหุ้น BDMS จำนวน 8.86 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 22.6364 บาท และจำนวน 15.22 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 22.52 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 543.39 ล้านบาท คงเหลือหุ้นอยู่จำนวน 2,311,555,640 หุ้น

นาย ปราเสริฐ ได้ขายหุ้น BDMS อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ 12 และ 15 ก.ย. รวม 12.03 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 269.96 ล้านบาท