บลจ.กสิกรฯ เผยไม่ได้ลงทุน Evergrande กอง SCBCE-SCBCEH-SCBWIN ถือน้อย

HoonSmart.com>> “บลจ.กสิกรไทย” เผยกองทุนภายใต้บริหารไม่มีการลงทุนหุ้น-หุ้นกู้ China Evergrande Group ด้านบลจ.ไทยพาณิชย์ แจงกองทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทุน มีเพียงกองทุน SCBCE-SCBCEH ลงทุนตามดัชนี HSCEI มีสัดส่วน 0.09% ด้าน SCBWIN กองทุนผสมทั่วโลก SCBWIN ลงทุน 0.05% ในตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่าจากกรณีข่าวหุ้นกู้ของ China Evergrande Group บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ และถูกประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น กองทุน K-CHINA รวมถึงกองทุนรวมอื่นๆ ภายใต้การบริหารของบลจ.กสิกรไทย ไม่มีการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ของบริษัท China Evergrande Group แต่อย่างใด และสำหรับผลกระทบต่อตลาดหุ้นจีนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะมาอัพเดทให้ทราบต่อไปขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านมั่นใจได้

ด้านบลจ.ไทยพาณิชย์ ชี้แจงว่า กองทุนส่วนใหญ่ของบริษัท ไม่มีการลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ของ Evergrande Group โดยมีเพียงกองทุน SCBCE, SCBCEH กองทุนดัชนีที่ลงทุนตามดัชนี HSCEI มีสัดส่วนการลงทุน 0.09% และกองทุน SCBWIN กองทุนผสมทั่วโลก มีสัดส่วนการลงทุน 0.05% ในตราสารหนี้

ก่อนหน้านี้ นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย จำกัด ในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ให้สัมภาษณ์สื่อว่า ส่วนตัวมองว่า ปัญหาความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท จะส่งผลกระทบไม่รุนแรงกับกองทุนไทยที่เข้าไปลงทุนในตราสารหนี้มากนัก เนื่องจากกองทุนไทยมีการลงทุนในตราสารหนี้ของ Evergrande ค่อนข้างน้อย หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ของมูลค่ากองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด ประกอบกับทุกกองทุนมีการกระจายการลงทุนค่อนข้างมาก

ทั้งนี้ สมาคมฯยอมรับว่ายังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลว่ากองทุนไทยรายไหนเข้าไปลงทุนบ้าง แต่จากการตรวจสอบข้อมูลในอุตสาหกรรมพบว่า แต่ละกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนน้อยมาก และเน้นการลงทุนในกองทุนรวมของต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช้ลักษณะการเข้าไปลงทุนเองโดยตรง