TU เท 3,000 ล้านบ.ซื้อหุ้น RBF 10% ต่อยอดธุรกิจส่วนผสมอาหาร

HoonSmart.com>>”ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป”เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์  ซื้อหุ้น “อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย” 10%  บุกธุรกิจวัตถุดิบส่วนผสมในอาหาร ทั้งวัตถุแต่งรส สี และสารปรุงแต่งอาหารหลากหลายชนิด เผยตลาดอาเซียนต้องการสูงมาก ต่อยอดธุรกิจหลัก ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  สินค้าโปรตีนทางเลือกและอาหารสัตว์เลี้ยง  ส่วน RBF  ได้พันธมิตรเสริมศักยภาพ ก้าวกระโดดธุรกิจระดับภูมิภาคไปสู่ระดับโลกต่อไป 

บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เปิดเผยว่า บริษัทฯเข้าซื้อหุ้นบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท จากดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสและความเติบโตให้กับไทยยูเนี่ยนในธุรกิจส่วนผสมในอาหาร โดยเฉพาะตลาดผู้บริโภคในอาเซียนที่ต้องการสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งจะช่วยเสริมธุรกิจทั้งในส่วนสินค้าหลักของบริษัท และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมไปถึงสินค้าโปรตีนทางเลือกและอาหารสัตว์เลี้ยงด้วย

นอกจากนี้ ยังช่วยเปิดโอกาสให้ RBF เข้ามาจัดหาส่วนผสมอาหารและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของไทยยูเนี่ยน ตลอดจนสามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายธุรกิจของไทยยูเนี่ยนที่มีอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ทั้งสองบริษัทยังมีวิสัยทัศน์ในด้านนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค และต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวว่า หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของไทยยูเนี่ยนคือการขยายธุรกิจไปสู่การเติบโตและการทำกำไรที่ดีขึ้น ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ตอบโจทย์กลยุทธ์ดังกล่าว ทาง RBF มีประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในธุรกิจวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย หวังว่าจะได้ร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นไปทั่วโลก ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งด้านรสชาติและโภชนาการ ด้วยนวัตกรรมของทั้งสองบริษัท

นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างความได้เปรียบและความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองบริษัท ด้วยประสบการณ์มากกว่า 35 ปีในธุรกิจ จะช่วยเสริมทัพให้กับผลิตภัณฑ์ของไทยยูเนี่ยน และด้วยธุรกิจของไทยยูเนี่ยนที่มีอยู่ทั่วโลก จะช่วยเสริมศักยภาพของ RBFในการก้าวกระโดดจากธุรกิจส่วนผสมในอาหารระดับภูมิภาค ไปสู่ระดับโลกต่อไป