ศบค.พบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 13,576 เสียชีวิต 117 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.รายงานพบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ย.64 รวม 13,576 ราย เสียชีวิต 117 ราย หายป่วยกลับบ้าน 12,492 ราย

ศบค.พบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ย. 64 รวม 13,576 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,048 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,120 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 395 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 13 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,447,614 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 12,492 ราย
หายป่วยสะสม 1,302,593 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 131,095 ราย

เสียชีวิต 117 ราย