JCK จัดที่ดิน 300 ไร่ บุกอสังหาฯ เชียงราย

HoonSmart.com>>”เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล” ปรับกลยุทธ์ ลดพึ่งพิงธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม เพิ่มฐานที่มั่น รุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปักหมุด “เชียงราย” ตุนที่ดิน 200-300 ไร่  ผุดทาวเฮาส์และบ้านเดี่ยว รองรับนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก เส้นทางรถไฟจีนสู่ สปป.ลาว เริ่มเปิดใช้บริการปลายปี 64  กรุยทางรับนโยบายรัฐจ่อแก้กฎหมายขยายเพดานให้ต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 

นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เตรียมขยายสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย มุ่งหวังกระจายฐานรายได้ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เพื่อรักษาให้ผลประกอบการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯมุ่งให้ความสำคัญพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เนื่องจากเล็งเห็นว่ามีศักยภาพและโอกาสเติบโตได้สูง พื้นที่อยู่ติดชายแดน จะกลายเป็นประตูสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจจากประเทศจีน ภายหลังรถไฟเส้นทางจากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน- นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กำหนดเปิดให้บริการภายในปลายปี 2564  ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ การขนส่ง และการท่องเที่ยวให้เติบโต

ขณะเดียวกัน รัฐบาลมีนโยบายจะแก้ไขกฎหมายขยายเพดานให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้มากขึ้น คาดว่าจะมีส่วนสำคัญก่อให้เกิดความต้องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงราย

“ เชียงรายกลายเป็นประตูเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีน เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ บริษัทฯเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ เตรียมที่ดิน 4-5 แปลง ตั้งอยู่ในเขตเมืองทั้งหมด พื้นที่รวมกันราว 200-300 ไร่ เพื่อพัฒนาทาวเฮ้าส์ ราคา 2-3 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว ราคา 8-10 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักจะเป็นชาวจีน และประชาชนในท้องถิ่น คาดว่าจะเริ่มพัฒนาโครงการแรกได้ในช่วงต้นปี 2565 ”นายกฤตวัฒน์ กล่าว