“หมอเสริฐ” ขาย BDMS อีก 7 ล้านหุ้น รับเงิน 157 ล้านบ.

HoonSmart.com>>”ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ”ขายหุ้น”กรุงเทพดุสิตเวชการ” อีก 7 ล้านหุ้น  ราคาหุ้นละ 22.39 บาท จากก่อนหน้านี้ขาย 5 ล้านหุ้น รวมสองล็อตรับเงินประมาณ 270 ล้านบาท

นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) รายงานก.ล.ต.ว่า วันที่ 15 ก.ย.2564 ได้ขายหุ้น BDMS จำนวน 7 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 22.39 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 156.73 ล้านบาท คงเหลือหุ้นอยู่จำนวน 2,335,639,840 หุ้น

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 นายปราเสริฐได้ขายหุ้น BDMS จำนวน 2 รายการ รวมประมาณ 5.03 ล้านหุ้น ช่วงราคา 22.50-22.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113.23 ล้านบาท