TRUBB สุดฮอต! ขายหุ้นเพิ่มทุนเกลี้ยง พร้อมลุย”ผลิต-จำหน่ายถุงมือยาง”

HoonSmart.com>>TRUBB ปลื้มกระแสตอบรับ ผู้ถือหุ้นแห่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหมดเกลี้ยง ตอกย้ำมั่นใจแผนธุรกิจและศักยภาพการเติบโตในอนาคต ผู้บริหาร “ภัทรพล วงศาสุทธิกุล” เตรียมนำเงินที่ได้กว่า 660 ล้านบาท ไปขยายธุรกิจเดิม พร้อมลุยผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง หนุนผลงานโตก้าวกระโดด

นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) เปิดเผยว่าการเพิ่มทุนของบริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ถือหุ้น โดยมียอดจองซื้อเข้ามาเต็มจำนวน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อแผนการดำเนินธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตในอนาคต

“ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯเตรียมนำเงินที่ได้จากการขาย RO ในครั้งนี้ประมาณ 660 ล้านบาท ไปใช้ในการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรในอนาคต สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป”

กรรมการผู้จัดการใหญ่ TRUBB กล่าวอีกว่า บริษัทฯมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป ซึ่งเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ำข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง ผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น TRUBB ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท