NOK ลุ้น 29 ก.ย.นี้ ศาลล้มละลายนัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟูกิจการ

HoonSmart.com>> “สายการบินนกแอร์” เผยศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟูกิจการ 29 ก.ย.64 หากเห็นชอบแผน เดินหน้าเขาสู่กระบวนการฟื้นฟูต่อไป

บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการและได้รับฟังคำชี้แจงผู้ทำแผน เจ้าหนี้ รวมทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนได้ข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา จึงกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการอีกครั้งในวันที่ 29 ก.ย.2564 หากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามแผนต่อไปได้