แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าพบคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหภาพเมียนมา (SECM) เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโอกาสเกี่ยวกับตลาดทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมี Ms. Tin May Oo ( ที่ 7 จากซ้าย) และ Mr. Htay Chun (ที่ 4จากขวา สมาชิกคณะกรรมการของ SECM และทีมงานให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน SECM นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื่อเร็วๆ นี้