ซีพีลั่น “เบอร์ 1 ค้าปลีก-ค้าส่ง เอเชีย” CPF-CPALL อู้ฟู่ MAKRO วิ่งเข้า SET50

HoonSmart.com>>กลุ่มซีพีปรับโครงสร้างธุรกิจค้าปลีก หมุนหุ้นภายในกลุ่ม หวังเพิ่มมูลค่า CPF ส่วน CPALL มีเงินใช้หนี้ลดดอกเบี้ย ถือหุ้นสยามแม็คโครลดลงเหลือประมาณ 65.97% ได้ “โลตัส” เป็นบริษัทย่อย เพิ่มทุนแลก ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง ขายประชาชน เพิ่มมาร์เก็ตแคป หนุน Free float มากกว่า 15% มีโอกาสในการเข้า SET50 ราคาหุ้นวิ่งแรงกว่าเป้าหมายนักวิเคราะห์ให้ 43.50-48 บาท

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง (CPRH) 20% รวมหุ้นบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ และทรัพย์สินอื่น ให้บริษัท สยามแม็คโคร (MAKRO) มูลค่ารวม 43,589.81 ล้านบาท โดย MAKRO จะออกหุ้นเพิ่มทุนให้ CPRH ประมาณ 5,010 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 43.50 บาท รวมมูลค่า 217,949 ล้านบาท โดยจะรับซื้อหุ้นจากนักลงทุนทั่วไป (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) จำนวนไม่เกิน 110.70 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท/หุ้น ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน และเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไป ไม่เกิน 181.6 ล้านหุ้น

เป้าหมายของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์และเพิ่มความแข็งแกร่งงของบริษัทในระยะยาว จากการได้รับประโยชน์จากการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ MAKRO และ CPALL เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับ 1 ในระดับภูมิภาคเอเชีย (ไม่นับรวมญี่ปุ่น)

ด้านบล.ทรีนีตี้มีมุมมองเชิงบวกกับผู้ถือหุ้นทั้ง MAKRO และ CPALL การ Synergy ระหว่างธุรกิจ Hypermarket (โลตัส) และธุรกิจค้าส่ง (MAKRO) เพิ่มอำนาจการต่อรองทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสการขยายไปต่างประเทศ รวมถึงการ เพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนในโลตัสผ่านการซื้อหุ้น MAKRO ในตลาดหลักทรัพย์ ปลดล็อคปัญหา Free float ของ MAKRO ต่ำกว่าเกณฑ์ตลาดฯ คาดว่าหลังการการโอนกิจการและเพิ่มทุนเสร็จ MAKRO จะมี Free float มากกว่า15% มีโอกาสในการเข้า SET50

สำหรับ CPALL คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากกการขายหุ้น MAKRO ออกมาบางส่วน สามารถนำมาชำระเงินกู้ลดภาระดอกเบี้ย ซึ่งคุ้มกับการลดสัดส่วนการถือหุ้น MAKRO

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) แนะนำซื้อ CPALL ราคาเป้าหมาย 69 บาท (ยังไม่รวมกำไรของโลตัส) คาดหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ CPALL จะรวมงบของ MAKRO ที่มีผลการดำเนินงานของโลตัส คาดหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายโลตัสจะฟื้นตัว ซึ่งก่อนเกิดโควิดมีกำไรระดับ 7 พันล้านบาท ช่วยหนุนกำไรให้ MAKRO, CPALL ในอนาคต

บล.กรุงศรี ให้เป้าหมาย MAKRO ที่ 45 บาท มองลบในระยะสั้นจากดีลนี้ แต่ราคาหุ้นจะตอบรับเชิงบวกจากราคาเทนเดอร์ที่ 43.50 บาท และผลบวกระยะยาวจากการฟื้นตัว และ Synergy ของโลตัส ส่วน CPALL แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 66 บาท มองดีลเป็นลบในระยะสั้น เพราะโลตัสยังอ่อนแอ แต่จะเป็นบวกในระยะยาวเมื่อฟื้นตัวและ Synergy ชัดเจน

บล.เอเชียเวลท์แนะนำเก็งกำไร CPALL ให้ราคาเป้าหมาย 67บาท หลังได้ประโยชน์ 5 ด้านจากดีลนี้การปรับโครงสร้างการถือหุ้น MAKRO โดย CPALL จะถือประมาณ 65.97% จาก 93.08% คือ ธุรกิจเติบโต ขยาย Fresh Market ผ่าน MAKRO และโลตัสความต้องการที่เพิ่มทั้ง B2B และ B2C ตามลำดับ ขณะเดียวกัน Synergy ในกลุ่ม
ธุรกิจ ได้ประโยชน์เต็มที่จากการพัฒนา E-Commerce และ O2O และเพิ่มศักยภาพการบริหารพื้นที่เช่า เพิ่มกระแสเงินสดและลดหนี้ภาระหนี้สินที่ลดลง ทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง นอกจากนี้ โลตัสจะกลายเป็นบริษัทย่อยของ CPALL (เดิมเป็นบริษัทร่วม) ส่งผลให้CPALL จะรวมงบการเงินของโลตัส (ผ่านงบการเงิน MAKRO) เข้ามาในงบการเงินของบริษัทด้วยจากเดิมรับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน แต่ดีลดังกล่าวยังไม่ได้รวมอยู่ในประมาณการ