EASTW แจกปันผลกลางปี 0.18 บาท/หุ้น XD 10 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> “บอร์ดอีสท์วอเตอร์”” อนุมัติจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นอัตรา 0.18 บาท/หุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ก.ย.นี้ จ่ายเงินปันผล 28 ก.ย.64

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรืออีสท์วอเตอร์ (EASTW) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2564 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2564 อัตราหุ้นละ 0.18 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 13 ก.ย. 2564 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 10 ก.ย.2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 ก.ย.2564

หุ้น EASTW ปิดที่ราคา 10.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +0.99% มูลค่าการซื้อขาย 16.19 ล้านบาท