HFT “รอด”น้ำท่วมนิคมฯบางปู

HoonSmart.com>>HFT แจง ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และยังคงดำเนินกิจการตามปกติ

บริษัท ฮั้งฟงรับเบอร์(ไทยแลนด์) (HFT) แจ้งว่า ตามที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และบริษัทยังคงดำเนินกิจการตามปกติ ไม่มีความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนผลิต และปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว