ตลท.สั่ง 7UP,7UP-W4 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและ Cash Balance

HoonSmart.com>>ตลท.สั่ง 7UP,7UP-W4 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balanceตั้งแต่ 30 ส.ค.64 ถึง 8 ต.ค. 64

ตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) สั่งบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 4 (7UP-W4) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2564 ถึง 8 ต.ค. 2564

โดย 7UP ปิดตลาดที่ราคา 1.71 บาท เพิ่มขึ้น +0.01 บาท เปลี่ยนแปลง +0.59% มูลค่าการซื้อขาย 1,606.58 ล้านบาท
7UP-W4 ปิดตลาดที่ราคา 0.59 บาท ลดลง -0.02 บาท เปลี่ยนแปลง -3.28% มูลค่าการซื้อขาย 42.29 ล้านบาท