TPIPP ปันผล 0.12 บ./หุ้น XD 9 ก.ย.64

HoonSmart.com>>บอร์ดทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ มีมติจ่ายปันผลในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD 9 ก.ย.นี้ จ่ายเงิน 22 ก.ย.64

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (TPIPP) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตรา 0.12 บาท/หุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date ) 10 ก.ย. 2564 และขึ้น XD 09 ก.ย. วันที่จ่ายปันผล 22 ก.ย. 2564