NVDR ขายหุ้น 2 มือถือ ซื้อ PF-SAWAD

ตลาดเปิดข้อมูลซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR วันศุกร์ขาย ADVANC-DTAC-PLANB ซื้อ PF-SAWAD-KTC-IVL-PACE

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานการซื้อขายผ่าน NVDR วันที่ 17 ส.ค. ว่า มีการขายสุทธิหุ้น ADVANC จำนวน 1,709,100 หุ้น ขายสุทธิ DTAC จำนวน 2,003,500 หุ้นและขายPLANB 2,297,700 หุ้น

ทั้งนี้ การขายหุ้น ADVANC-DTAC ผ่าน NVDR ก่อนวันประมูลคลื่น 1800 MHz วันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งผลสรุปออกมาว่า บริษัททั้งสองแห่ง แบ่งกันไปคนละใบที่ราคา 12,511 ล้านบาท/ใบ

ขณะเดียวกันมีการซื้อสุทธิหุ้น PF จำนวน 18,313,700 หุ้น ซื้อสุทธิ SAWAD จำนวน 14,237,250 หุ้น ซื้อ KTC 8,992,300 หุ้น IVL จำนวน 2,629,887 หุ้น และซื้อ PACE จำนวน 2,079,100 หุ้น