อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 เปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด

HoonSmart.com>>อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด บริษัทในกลุ่ม EA ผนึกกำลัง มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ เปิดศูนย์พักคอย ณ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช รองรับผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ จัดพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน COVID-19 Care Center : CCC (ศูนย์พักคอย) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ “พลังงานบริสุทธิ์” จ.นครศรีธรรมราช

เพื่อช่วยแบ่งเบาการทำงานของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้า ในการต่อสู้กับเชื้อโรคเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย และมุ่งหวังให้ประเทศไทยข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 เหมือนเช่นระลอกที่ผ่านมาโดยเร็วที่สุด

โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมยศ สุจริตธนารักษ์ นายอำเภอหัวไทร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พักคอยแห่งนี้ ใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษระหว่างรอเตียง และผู้ติดเชื้อโควิค-19 ที่มีอาการไม่มากหรือไม่แสดงอาการ แต่ประเมินแล้วว่า ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ให้มาพักที่ศูนย์ฯ เพื่อรอการนำส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหากมีอาการรุนแรง โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) คอยดูแลและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด

มีการตรวจวัดค่าออกซิเจน และให้ยาตามอาการ  ถ้าผู้ป่วยมีอาการ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง จะรีบนำส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันที โดยศูนย์ฯ มี 100 เตียง รองรับผู้ป่วยในพื้นที่ และประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงของโรคระบาดติดเชื้อโควิด-19 เป็นการช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาด ระหว่างคนในครอบครัวและชุมชนในพื้นที่อำเภอหัวไทร