MFC สนับสนุนกาชาด 1 ล้าน จัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึง

ในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างหนัก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC) โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน โดยมี ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากขวา) และ จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ (ขวา) สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ โดย MFC มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันและยารักษาโรคระบาด COVID-19 อย่างทั่วถึง เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดตลอดจนความสูญเสียในสังคม

MFC ขอมอบกำลังใจเพื่อเป็นพลังให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้อุทิศตนทำงานอย่างหนัก รวมถึงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้สามารถผ่านภาวะวิกฤตไปได้ด้วยดี