‘ไทยประกันชีวิต’ จับมือ รพ. กรุงเทพ ตั้ง “Hospitel”

HoonSmart.com>>ไทยประกันชีวิต ร่วมมือกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตร โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โดยปัจจุบันมี Hospitel จำนวน 3 แห่ง ในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีความต้องการพักรักษาภายใต้การดูแลของแพทย์

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เข้ารับการรักษา จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ หรือ RT-PCR และได้รับการประเมินอาการจากโรงพยาบาลว่าสามารถเข้ารักษาใน Hospitel ได้ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเข้ารับการรักษาใน Hospitel ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงพยาบาล ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเป็นมาตรฐานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

ผู้เอาประกันภัยสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com และแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารที่จำเป็น ซึ่งจะได้รับการติดต่อกลับจากโรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิตได้ฟรี ทั้งระบบ IOS และ Android

“บริการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต้องการเข้ารับการรักษาใน Hospitel แต่ไม่ทราบว่าจะต้องติดต่อหน่วยงานใด หรือไม่สามารถติดต่อหน่วยงานของภาครัฐได้ อย่างไรก็ดีการเข้ารับการรักษาจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เป็นสำคัญ” นายไชยกล่าว