สมาคมบล. สมทบทุน 10 ล้าน “โครงการปันลมปราณ” ช่วยผู้ป่วยโควิด19

สุเมธ ตันติเวชกุล (ขวา) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ รับมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท จาก พิเชษฐ สิทธิอำนวย (ซ้าย) นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อสมทบทุนเข้า “โครงการปันลมปราณ” สำหรับจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ให้แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม มูลนิธิ และผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา