NWR คว้าก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้มูลค่า 979 ลบ.

HoonSmart.com>> “เนาวรัตน์พัฒนาการ” เซ็นสัญญาก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) มูลค่าโครงการ 978.70 ล้านบาท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2564 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญากับกรมทางหลวง โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 365 ระหว่างกม.2+875.000-กม.3+825.000 รวมระยะทางประมาณ 0.950 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 978.70 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างวันที่ 21 ส.ค.2564 – 4 ส.ค.2568