MFC มอบเงินบริจาค “รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ซื้ออุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC) นำโดย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมด้วย ศศิวิมล สิงห์เงิน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท (ซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทฯ บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ที่ 2 จากขวา) และตัวแทนคณะพยาบาลให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับการขยายเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก ตามแผนการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อรับมือกับสถานการณ์และความต้องการเตียงที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่โรคโควิด-19 มีการระบาดเป็นวงกว้างทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง