CPF ผนึกพันธมิตร ยกระดับอุตฯอาหารทะเล สู่ความยั่งยืนทางอาหาร

HoonSmart.com>>ซีพีเอฟ จับมือพันธมิตรระดับโลก เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเล สู่ความยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF )  เปิดเผยว่า บริษัท ฯ  ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและทั่วโลก สนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีในการทำประมงที่ถูกกฎหมาย ได้มาตรฐานสากล ปลอดการใช้แรงงานบังคับ และช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ต่อยอดการจัดหาปลาป่นที่ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ 100%  รับรองมาตรฐาน MarinTrust ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับ Code of Conduct for responsible Fisheries ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ได้ร่วมมือกับพันธมิตร ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในและต่างประเทศ  ส่งเสริมการทำประมงที่ถูกต้อง ป้องกันประมงผิดกฎหมาย  และร่วมปกป้องระบบนิเวศ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อการผลิตกุ้งที่ใส่ใจสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“แม้บริษัท ฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของเรือประมง แต่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของแนวปฏิบัติที่ดีของการประมง ที่มีต่อระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเป็นต้นทางของห่วงโซ่อุปทานกุ้งที่ยั่งยืน นำไปสู่ “ความมั่นคงทางอาหาร” สามารถรองรับความต้องการบริโภคอาหารที่ใส่ใจที่มาและกระบวนการผลิตและที่มาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” นายไพโรจน์กล่าว

นอกจากนี้  ซีพีเอฟ ยังร่วมจัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อบูรณาการการขจัดปัญหาแรงงานบังคับ การใช้แรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมประมงของไทย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงและครอบครัว

สำหรับความร่วมมือในระดับโลก CPF  เป็นสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือ Seafood Business for Ocean Stewardship หรือ SeaBOS ตั้งแต่ปี 2560 เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติ ในการพิทักษ์มหาสมุทรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สู่เป้าหมายการผลิตอาหารทะเลคุณภาพสูงอย่างเพียงพอ และรักษาจำนวนและความหลากหลายของสัตว์น้ำ โดยในปีนี้ กลุ่ม SeaBOS ได้ผลักดันบริษัทสมาชิกไม่ทำประมงที่ผิดกฎหมาย หรือ ทำลายสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ และ ขจัดการใช้แรงงานผิดกฎหมาย พร้อมกำหนดให้บริษัทสมาชิกทั่วโลกผลิตสินค้ามาจากการทำประมงที่ปลอด IUU และปลอดการใช้แรงงานทาส ภายในเดือนตุลาคม ปีนี้

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ซีพีเอฟ  บริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน  มีผลคะแนนรวมด้านความยั่งยืนเป็นอันดับ 3 จาก 30 บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก จากดัชนี Seafood Stewardship Index (SSI) ในครั้งที่ผ่านมา