TPIPP เผยโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF (TG7) เริ่มขายไฟ 18 ส.ค.นี้

“ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์” ส่งซิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF (TG7) กำลังการผลิตไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ เริ่ม COD ดีเดย์ 18 ส.ค.นี้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF (TG7) กำลังการผลิตไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 40 เมกะวัตต์ ในวันที่ 18 ส.ค.2561 โดยจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)