THAI ตอกย้ำคุณภาพผู้ประกอบการครัวการบินทั่วโลก

“การบินไทย” จัดสัมมนาผู้ประกอบการครัวการบินทั่วโลก พบปะแลกเปลี่ยนและรับทราบนโยบายการบริหารจัดการหวังนำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอาหาร เครื่องดื่มได้มาตรฐานในฐานะ Premium Airline

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า กิจกรรมสัมมนา “TG Inflight Catering Midyear Conference 2018” (TICC 2018) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นในการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อผู้ประกอบการครัวการบินจากสถานีต่างประเทศทั่วโลก (Catering Supplier) ที่บริษัทฯ จัดซื้ออาหารเพื่อนำขึ้นบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินของการบินไทยในเที่ยวบินขาเข้ามายังกรุงเทพฯ โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ประกอบการครัวการบิน จำนวน 33 สถานีทั่วโลก เข้าร่วมกิจกรรม

“เป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารของแต่ละครัวการบินจะมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและพนักงานการบินไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับทราบนโยบายการบริหารจัดการด้าน In-flight Catering ที่การบินไทยต้องการให้ผู้ประกอบการครัวการบินนำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้การบริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบินของการบินไทย ได้มาตรฐานของการบินไทยในฐานะ Premium Airline ที่มีความสม่ำเสมอในรสชาติและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นางอุษณีย์ กล่าว

ทั้งนี้ การบินไทยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการบริการผู้โดยสารมาโดยตลอด ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้โดยสารทั่วโลก ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ จะเห็นได้จากรางวัลที่การบินไทยได้รับล่าสุด คือ รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ ประจำปี 2018 โดยการบินไทยได้รับ 3 รางวัล ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นรางวัลด้านการบริการด้านอาหาร คือรางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (World’s Best Economy Class Onboard Catering) โดยการบินไทยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

นอกจากนี้ การบินไทยยังได้จัดบริการพิเศษ อาทิ โครงการนำเชฟชื่อดังระดับมิชลินสตาร์มาออกแบบเมนูอาหารและให้บริการบนเครื่องบิน เพให้ผู้โดยสารประทับใจในคุณภาพและบริการอันดีเลิศตลอดการเดินทาง