ตลท.สั่ง ADD, KOOL ติด Cash Balance ขยายเวลา NEX, NEX-W2, WINMED, NCL

HoonSmart.com>>ตลท.สั่งหุ้น ADD, KOOL เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance และขยายเวลา NEX, NEX-W2, WINMED ส่วน NCL ขยายเวลาระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) สั่ง หุ้นบริษัท แอดเทค ฮับ (ADD) และหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ตั้งแต่ 16 ส.ค. 2564 ถึง 23 ก.ย. 2564
พร้อมขยายเวลา บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX), ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ ครั้งที่ 2 (NEX-W2) และ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล (WINMED) เป็น 16 ส.ค. 2564 ถึง 03 ก.ย. 2564

ส่วน หุ้น บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) ขยายเวลา ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance เป็น 16 ส.ค. 2564 ถึง 03 ก.ย. 2564

ADD ราคาปิด 28.50 บาท เปลี่ยนแปลงลดลง -1.00 บาท เปลี่ยนแปลง -3.39% มูลค่าซื้อขาย 66.08 ล้านบาท
KOOL ราคาปิด 0.94 บาท เปลี่ยนแปลงลดลง -0.08 บาท เปลี่ยนแปลง -7.84% มูลค่าซื้อขาย 32.69 ล้านบาท
NEX ราคาปิด 8.85 บาท เปลี่ยนแปลงลดลง -0.55 บาท เปลี่ยนแปลง -5.85% มูลค่าซื้อขาย 241.27 ล้านบาท
NEX-W2 ราคาปิด 6.30 บาท เปลี่ยนแปลง -0.40 บาท เปลี่ยนแปลง -5.97% มูลค่าซื้อขาย 32.33 ล้านบาท
WINMED ราคาปิด 6.45 บาท เปลี่ยนแปลง -0.85 บาท เปลี่ยนแปลง -11.64% มูลค่าซื้อขาย 155.28 ล้านบาท
NCL ราคาปิด 3.92 บาท เปลี่ยนแปลง -0.30 บาท เปลี่ยนแปลง -7.11% มูลค่าซื้อขาย 170,33 ล้านบาท