“การบินกรุงเทพ” ไตรมาส 2/64 ขาดทุนลดเหลือ 686 ลบ.

HoonSmart.com>> “การบินกรุงเทพ” ขาดทุนไตรมาส 2/64 เหลือ 686 ล้านบาท รายได้รวม 1,442.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% จากงวดปีก่อนถูกกระทบจากการประกาศรัฐบาลในแต่ละประเทศทั่วโลกหลังโควิดระบาด ส่วนครึ่งปีขาดทุนลดเหลือ 1,431 ล้านบาท

บริษัท การบินกรุงเทพ (BA) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 ขาดทุนสุทธิ 685.97 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.33 บาท ขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 2,974.82 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 1.44 บาท

ส่วนงวด 6 เดือนปี 2564 ขาดทุนสุทธิ 1,431.55 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.69 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 3,313.38 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 1.61 บาท

ในไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มสูงขึ้นและเข้ำสู่การระบาดระลอกที่สาม ประชาชนในประเทศไทยวางแผนชะลอการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเม.ย.2564 ในขณะที่รัฐบาลได้เริ่มพิจารณานโยบายเพื่อป้องกันการระบาดระลอกที่สามนี้ บริษัทฯ ได้มีมาตรการปรับลดจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางภายในประเทศ ซึ่งมีเส้นทางกรุงเทพ-สมุย, กรุงเทพภูเก็ต,กรุงเทพ-เชียงใหม่, กรุงเทพ-ลำปาง, กรุงเทพ-สุโขทัย, กรุงเทพ-ตราด และหาดใหญ่-ภูเก็ต เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดินทางในสถานการณ์ปัจจุบันและข้อจำกัดในการเดินทาง

บริษัทฯ มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 102.4% มีจำนวนผู้โดยสำรเพิ่มขึ้น 229.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/ปี 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการประกาศของรัฐบาลในแต่ละประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารทั้งหมดในไตรมาสที่ 2/2564 อยู่ที่ 57.9%

ด้านรายได้รวมมีจำนวน 1,442.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% จากงวดเดียวกันของปีก่อนและมีรายได้จากการดำเนินงาน 683.1 ล้านบาท ลดลง 14% จากงวดปีก่อน ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 47.7% เหลือ 1,936.6 ล้านบาท

สำหรับผลดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,800.2 ล้านบาท ลดลง 61.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากรายได้ของธุรกิจสายการบินปรับตัวลดลง 88.8% ธุรกิจสนามบินลดลง 85.3% และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องลดลง 39.5%