PLANET ครึ่งปีแรกพลิกกำไร แจกวอร์แรนต์ฟรี 3:1

HoonSmart.com>>PLANET ครึ่งแรกปี 64 พลิกกำไร 3 ล้านบาท  บิ๊กบอส “ประพัฒน์ ” ปักธงครึ่งปีหลัง ลุยธุรกิจ 5G -ผลิตน้ำประปาและไฟฟ้า เต็มสูบ คงเป้ารายได้ปีนี้ โต 25% ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ฟรี  3 หุ้น : 1 วอร์แรนต์ 

ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย  (PLANET)  ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานไตรมาส 2/2564 กำไรสุทธิ  2.89 ล้านบาท เทียบไตรมาส 1/64 ดีขึ้น 2.76 ล้านบาท หรือ 2,173%   และไตรมาส 2 ปีนี้ เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน   กำไรลดลง 10.99 ล้านบาท หรือ 79%

ส่วนงวด 6 เดือน 2564 พลิกกำไรสุทธิ 3.01 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันขาดทุน -1.17 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไตรมาส 2/64  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 105.75 ล้านบาท ลดลง 49.08 ล้านบาท หรือ 31.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สาเหตุหลักมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การลงทุนในโครงการใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนในปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เกิดการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบให้ในไตรมาส 2/64 รายได้จากการขายสินค้าลดลง 44.42 ล้านบาท แต่รายได้จากการบริกา รยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากนัก

นายประพัฒน์ กล่าวว่า แม้ในไตรมาส 2/64 บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลงจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้รายได้รวมลดลงถึง 31.70% จากไตรมาสเดียวกันในปี 2563 แต่อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ยังปรับตัวอยู่ในทิศทางที่ดี โดยในไตรมาส 2/64 มีอัตรากำไรขั้นต้น 30.81 % เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30.05 %

“ ในไตรมาส 2/64 บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลง 2.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2563 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขาย 8.20 ล้านบาท หรือลดลง 5.24% โดยเป็นผลมาจากบริษัทได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับยุค New Normal เช่น การจัดสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

ขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง จำนวน 2.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2563 ที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 5.15 ล้านบาท หรือลดลง 3.29% ของรายได้รวม

สาเหตุมาจากการลดลงของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นในโครงการใหญ่ซึ่งได้มีการชำระคืนเงินต้นแก่ธนาคาร อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีนโยบายการบริหารสภาพคล่องโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการจ่ายชำระหนี้จากลูกค้า และนำมาชำระหนี้เงินกู้ยืมธนาคารเพื่อลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

สำหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เบื้องต้นมั่นใจว่า จะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยบริษัทฯ จะเน้นขับเคลื่อนในกลุ่มธุรกิจใหม่ ที่มุ่งขยายตลาดสินค้า New S Curve ทั้งในส่วนเกี่ยวกับ 5G ดิจิทัลเทคโนโลยีและ Cyber Security ซึ่งล่าสุด นำเงินเพิ่มทุนมาลงทุนในบริษัทย่อย “บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด” จำนวนเงิน 50 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายการลงทุน

รวมถึงธุรกิจในส่วน บริหารจัดการให้บริการผลิตนํ้าประปาและไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ที่เมื่อเร็วๆนี้ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด” ขึ้นมาเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบกิจการดังกล่าว ไป เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาส และความเป็นไปได้ทางธุรกิจในด้านระบบสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในหลังจากนี้ ทั้งนี้ ยังคงเป้าหมายรายได้ปี 2564 นี้ เติบโต 25%

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ชุด 1 (PLANET-W1 ) ฟรี  สัดส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 124.99 ล้านหน่วย และราคาใช้สิทธิที่ 2 บาท อายุ 2 ปี วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต