SO คว้าโครงการใหม่เฉียด 500 ลบ.หนุนครึ่งปีหลังโตแกร่ง

HoonSmart.com>>สยามราชธานี คว้า 3 สัญญาใหม่ มูลค่ารวม 460 ล้านบาท สร้างงานให้พนักงานขับรถ เพิ่มรวม 600 กว่าอัตรา คาดกำไรครึ่งปีหลังเติบโต เผยยังมีองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ยานยนต์ รอประมูลและเซ็นสัญญาอีกหลายโครงการในปีนี้

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สยามราชธานี (SO) เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาใหม่ในการบริการจัดการพนักงานขับรถให้กับลูกค้า 3 องค์กร ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนพนักงานขับรถ 300 คน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวนพนักงานขับรถ 224 คน และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำนวนพนักงานขับรถ 120 คน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพนักงานขับรถรวม 600 กว่าอัตรา ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำไรในช่วงครึ่งปีหลังให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยังมีองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ยานยนต์ เห็นถึงศักยภาพธุรกิจ รอประมูลและเซ็นสัญญาอีกหลายโครงการในปีนี้

ปัจจัยหลักของความสำเร็จมาจากความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลงานการบริการที่ผ่านมา และที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามารองรับการดำเนินธุรกิจ ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริการจัดการในยุคนิวนอร์มอล ได้แก่ การใช้ระบบลงเวลา (Tiktrack) เก็บข้อมูลการลงเวลา การลางาน การทำงานล่วงเวลา หรือเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน โดยสามารถนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อีกทั้งลูกค้ายังเห็นข้อมูลได้ทันท่วงที (Real-time) อีกด้วย

นอกจากนี้ บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สู่ระบบ DIGIDOCS ซึ่งเป็นระบบจัดการเอกสารออนไลน์รูปแบบใหม่ ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้ามากที่สุดในปัจจุบัน ที่สามารถลดขั้นตอนการทำงานเชิงข้อมูลที่ซับซ้อน ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการนำเอาระบบการจัดการเอกสารที่สร้างความต่อเนื่องหรือ Flow มาใช้ในการอนุมัติงาน และการเซ็นเอกสารแบบดิจิทัล ที่มีชื่อว่า Digidocs & Flow ที่สะดวกรวดเร็ว สามารถติดตามกระบวนการทำงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาด Outsource ในประเทศไทย ที่จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจดำเนินอยู่ได้ ด้วยการลดรายจ่าย โดยเฉพาะด้านบริหารจัดการงานบุคลากร รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” นายณัฐพล กล่าว