Krungthai COMPASS เชื่อต่างชาติยังสนใจลงทุนคอนโดของไทย

HoonSmart.com>>Krungthai COMPASS เชื่อคอนโดของไทย ยังน่าสนใจในสายตาต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 60% โดยในกทม. ทำเล สุขุมวิท สาทร อโศก รัชดา และพระราม 9 ส่วนต่างจังหวัด จะเป็นทำเลในชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และประจวบฯ

นายกณิศ อ่ำสกุล นักวิจัยจากKrungthai COMPASS วิเคราะห์ตลาดคอนโดของไทยในสายตานักลงทุนต่างชาติว่า ตลาดคอนโดฯ ไทยที่ขายให้กับชาวต่างชาติมีมูลค่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2018-2020) ราวปีละ 4.85 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 12.1-16.3% ของมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์คอนโดฯ ทั้งประเทศ แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาซื้อคอนโดฯ ในไทยได้อย่างสะดวก ทำให้มูลค่าโอนคอนโดฯ ไทยของชาวต่างชาติในปี 2020 จึงติดลบถึง 25.5%YoY

โดย“ชาวจีน” คือผู้ซื้อต่างชาติกลุ่มหลักของคอนโดฯ ไทย มีส่วนแบ่งตลาด ราว 60% จากมูลค่าโอนคอนโดฯ ของชาวต่างชาติทั้งหมด รองลงมาได้แก่ชาวยุโรป (มีส่วนแบ่งตลาด 18%) ชาวสิงคโปร์ (3%) ชาวญี่ปุ่น (2%) และชาวอเมริกัน (2%)

Anjuke.com เว็บไซต์ซื้อขายอสังหาฯ ของจีนระบุว่าอสังหาฯ ในไทยได้รับความนิยมจากชาวจีนเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เนื่องจากหลายประเทศใน SEA ยังมีอุปสรรคสำคัญบางอย่างต่อการซื้ออสังหาฯ ของชาวจีน อาทิ ราคาอสังหาฯ ที่แพงในสิงคโปร์ ตลอดจนการนับถือศาสนาที่ต่างกันในมาเลเซีย เป็นต้น

จากการที่ Krungthai COMPASS ได้พัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณ “คะแนนความน่าสนใจของคอนโดฯ แต่ละประเทศ” จากปัจจัย 4 ด้านที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออสังหาฯ ของชาวจีน โดย จากการรวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์ตัวแทนขายอสังหาฯ ไทยให้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน พบว่าราคาของอสังหาฯ ที่เข้าถึงง่าย (Affordable Price) ความคุ้นชินของคนในประเทศต่อชาวจีน (Proximity to China) คุณภาพของระบบสาธารณสุข (Health Care Quality) และผลตอบแทนจากการลงทุน (Rental Yield) คือ 4 ปัจจัยหลักที่ชาวจีนมักพิจารณาเวลาเลือกใช้อสังหาฯ ในแต่ประเทศ

พบว่าคอนโดฯ ไทยมีคะแนนความน่าสนใจสูงสุดเป็นอันดับ 2 ที่ 3.6 คะแนน จากราคาที่เข้าถึงง่าย คนไทยคุ้นชินกับชาวจีน และระบบสาธารณสุขที่ดี สูงกว่าคอนโดฯ ใน สหรัฐฯ แคนาดา สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ ที่ได้คะแนนเท่ากับ 2.9, 2.4, 2.0 และ 1.8 ตามลำดับ โดยเป็นรองคอนโดฯในออสเตรเลียที่ได้คะแนน 3.6 เพียงเท่านั้น จึงเชื่อว่าเมื่อไทยสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เต็มที่อีกครั้ง ตลาดคอนโดฯ ไทยก็จะได้รับอานิสงส์จากกำลังซื้อต่างชาติไปด้วย

ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล คาดว่าคอนโดฯ แถวสุขุมวิท สาทร อโศก รัชดา และพระราม 9 จะได้รับประโยชน์จากการกลับมาของกำลังซื้อต่างชาติ เนื่องจากทำเลดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ในเชิงอสังหาฯ ที่เหมาะกับชาวต่างชาติ

สำหรับต่างจังหวัด คาดว่าคอนโดฯ ในชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และประจวบฯ จะเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการกลับมาของกำลังซื้อต่างชาติ เนื่องจากทั้ง 4 จังหวัดต่างเป็นจังหวัดที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยว