MTL-มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ส่งมอบ “อาคาร 70 ปี เมืองไทยประกันชีวิต” ให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ส่งมอบ “อาคาร 70 ปี เมืองไทยประกันชีวิต” สำหรับใช้เป็นที่พักให้กับนักเรียนบ้านไกลของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี พล.ต.ต พันธ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พ.ต.ท. สวัสดิ์ คำภิรานนท์ รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 7 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพ.ต.ท. อะหลี เอียดไหน สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 7 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่