เอสแอนด์พี-มูดี้ส์ มองบวก TOP ซื้อบิ๊กโอเลฟินส์อินโดฯ

HoonSmart.com>>”ไทยออยล์” ได้รับการคงอันดับความน่าเชื่อถือจาก S&P และ Moody’s สำหรับการเข้าลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk   2 สถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำของโลกมองตรงกัน การลงทุนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท หนุนโครงสร้างธุรกิจสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมสร้างโอกาสเติบโตในอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 บริษัท S&P Global Ratings (S&P) ได้ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไทยออยล์ (TOP) ที่  BBB โดยมีมุมมองความน่าเชื่อถือ  ระดับมีเสถียรภาพ และวันที่ 3 ส.ค.2564 บริษัท Moody’s Investors Service ได้ประกาศคงอันดับเครดิตของบริษัทฯ เช่นกันที่ Baa3 และมีมุมมองความน่าเชื่อถือ  เชิงลบ

ทั้งนี้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้ง 2 สถาบันมีมุมมองที่คล้ายกันว่า การเข้าลงทุนในบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการมีโครงสร้างธุรกิจที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงสร้างโอกาสการเติบโตในประเทศอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการจัดหาเงินทุนสําหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวที่ชัดเจน รวมถึงแผนการจัดหาเงินทุนดังกล่าว ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. (PTT) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัทไทยออยล์คาดจะดำเนินการเข้าลงทุนใน CAP แล้วเสร็จในเดือนก.ย. 2564 และรับรู้ผลการดำเนินการของ CAP ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ในไตรมาส 4 ปี 2564