TTCL คว้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าเวียดนามมูลค่า 990 ล้าน

“ทีทีซีแอล” เผยบริษัทย่อยคว้างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระยะเวลาก่อสร้าง 12 เดือน มูลค่าโครงการ 990 ล้านบาท

บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) แจ้งว่า TTCL Vietnam Corporation Limited (TVC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับหนังสือเพื่อแจ้งดำเนินการก่อสร้างโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างงานโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 MWp Mui Ne Solar Power Plant ของ Duc Thanh-Mui Ne Joint Stock Company มูลค่าโครงการประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า 990 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ Mui Ne Township,Binh Thuan Provice, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ออกแบบ จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้าง (EPC) ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 12 เดือน