GL เผยศาลสั่งขยายเวลาบริษัทยื่นคำให้การคดีเจทรัสต์ฟ้อง 20 ก.ย.

“กรุ๊ปลีส” เผยศาลมีคำงอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำให้การคดีเจทรัสต์ฟ้องบริษัท ตามที่บริษัทฯ ร้องขอออกไปเป็นวันที่ 20 ก.ย.2561

บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่า ตามที่บริษัทรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกรณีที่บริษัท เจทรัสต์ จำกัด (“JT”) และบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (“JTA”) ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ เป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยศาลมีคำสั่งอนุญาตขยายระยะเวลายื่นคำให้การภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตามคำร้องขอของบริษัทฯ และศาลได้มีคำสั่งให้เลื่อนนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ออกไปเป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นั้น เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2561 บริษัทฯยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การอีกครั้ง และศาลได้มีคำสั่งอนุญาตขยายระยะเวลายื่นคำให้การภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 ตามคำร้องขอของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาดังกล่าว ไม่เป็นการกระทบต่อวันนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ที่ศาลได้กำหนดไว้เดิม อีกทั้งการยื่นฟ้องของ JT และ JTA ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ