NER-APM มอบเตียงสนามกระดาษ 500 เตียงให้ อบจ.บุรีรัมย์

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยภณิดา จึงธนสมบูรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์  (NER)  ร่วมกับดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (แถวบน ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ มอบเตียงสนามกระดาษจำนวน 500 เตียง แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดบุรีรัมย์