“ซมโปะ ประกันภัย”คุ้มครองการรักษาโควิด-19 แบบ “HOME และ Community Isolation”

HoonSmart.com>>ซมโปะ ประกันภัย เดินหน้าคุ้มครองการรักษาโควิด-19 แบบ HOME ISOLATION หรือ Community Isolation ตามสัญญากรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตอกย้ำการดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น

ซมโปะ ประกันภัย ยืนยันให้ความคุ้มครองการรักษาโควิด-19 แบบ HOME ISOLATION สอดรับคำสั่งนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด – 19 ที่รักษาโดยการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันสถานพยาบาลที่รองรับการรักษาผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ บริษัทจึงพร้อมให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาโดยการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

อย่างไรก็ตามความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาโดยการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) จะเป็นไปตามค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงที่สอดคล้องกับค่ารักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ

“ซมโปะ เรามุ่งมั่นยืนเคียงข้างคนไทยตามหลักพันธกิจของเราที่ว่า ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตอนนี้ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ โดยซมโปะ ประกันภัยขอเป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างคนไทยก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกัน” ผศ.ชญณา กล่าวทิ้งท้าย