EKH ผนึกรัฐฯ เปิด Hospitel 84 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในสมุทรสาครพุ่ง

HoonSmart.com>>EKH สนับสนุนภาครัฐจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 หรือ Hospitel จำนวน 84 เตียง เร่งขยายเตียงรับผู้ป่วยสีเขียวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หลังยอดติดเชื้อพุ่ง

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า EKH ได้ร่วมสนับสนุนภาครัฐในการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 หรือ Hospitel จำนวนรวม 84 เตียง ที่โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ไม่มีอาการและกลุ่มที่รักษาในโรงพยาบาลแล้วอาการปกติจะต้องย้ายมาอยู่ที่ Hospitel

ทั้งนี้ นับตั้งแต่การระบาดระลอกเดือนเมษายนที่ผ่านมา EKH ได้ขยายศักยภาพของการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้เพิ่มเตียงและขยายห้องเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อจากเดิม 142 เตียง เป็น 300 เตียงแล้วในปัจจุบัน แบ่งเป็นคนไข้โควิดมาใช้บริการ 240 เตียง และคนไข้ทั่วไป 60 เตียง รวมทั้งยังได้สนับสนุนภาครัฐโดยเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสนาม ณ วัดโกรกกรากขนาด 240 เตียง เพื่อให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับอาการปานกลาง (สีเหลือง) อย่างทั่วถึง

“บริษัทฯ เชื่อว่า Hospitel จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนที่พักรักษาและช่วยรองรับผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดรวดเร็วในปัจจุบันได้ และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ส่งผลให้การแพร่กระจายเชื้อลดน้อยลงรวมถึงคนไข้ได้รับยาเร็วขึ้นจะลดโอกาสการเสียชีวิต อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียม โดย EKH จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการลงทุนในส่วนของงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ”นายแพทย์อำนาจกล่าว ในที่สุด