ตลท.สั่ง GL-MAX-NOK เร่งส่งงบปี 63 เดทไลน์ 1 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งให้ GL-MAX-NOK เร่งส่งงบการเงินปี 2563 ภายใน 1 ก.ย.64 ก่อนประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น (MAX) และบริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) ยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 1 มี.ค.2564) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ทั้ง 3 บริษัทเร่งนำส่งงบการเงินดังกล่าวเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนได้รับทราบ

ในกรณีที่ GL MAX และ NOK ยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2563 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลานำส่งงบการเงิน กล่าวคือ ภายในวันที่ 1 ก.ย.2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศว่าทั้ง 3 บริษัทข้างต้นเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้