BLA คุ้มครองผู้ป่วยโควิด-19 รักษาแบบ Home หรือ Community Isolation

HoonSmart.com>>BLA คุ้มครองผู้ป่วยโควิด-19 ในกรณีรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation พร้อมเพิ่มความอุ่นใจด้วยบริการ [email protected]

ม.ล.จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) กล่าวว่า กรุงเทพประกันชีวิต มอบความคุ้มครองรักษาพยาบาลโควิด-19 ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ทั้งส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน ให้แก่ลูกค้าที่ถือประกันสุขภาพแบบรายบุคคลและประกันกลุ่ม ในกรณีที่ต้องพักรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ตามความคุ้มครองและคำสั่งนายทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังเพิ่มความห่วงใยที่ดูแลครอบคลุมแก่ผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ในการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ด้วยโครงการ BLA Health Partner [email protected] เพื่อช่วยดูแลและให้คำปรึกษาโดยทีมบุคคลากรของศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมมอบคอยช่วยเหลือหากลูกค้ามีความจำเป็นในกรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมชุด “กักตัวอุ่นใจ” ประกอบด้วยอาหารและยา ให้สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้น หรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับสิทธิการรักษาทางไกลแบบ (Telemedicine) เพื่อรับการปรึกษาเฉพาะทาง สำหรับลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ Home Isolation สามารถแจ้งขอรับบริการผ่านช่องทาง Line Official : @blahealthpartner

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองสำหรับประกันสุขภาพเหลือเพียง 14 วัน สำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพใหม่ที่มีผลคุ้มครองภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อีกด้วย