ตลาด mai รับวอร์แรนต์ JCKH-W1 เทรด 2 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับวอร์แรนต์ JCKH-W1 เริ่มซื้อขาย 2 ส.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ (JCKH) ชื่อย่อ JCKH-W1 จำนวน 223,465,141 หน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาด mai วันที่ 2 ส.ค. 2564

JCKH-W1 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (15 กรกฏาคม 2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ก.ย. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 15 ก.ค. 2567

ด้านหุ้น JCKH ณ เวลา 12.13 น. อยู่ที่ 0.52 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -1.89% มูลค่าการซื้อขาย 1.09 ล้านบาท