“โทล์ลเวย์” ปันน้ำใจ บรรเทาทุกข์โควิด-19

“โทล์ลเวย์” ปันน้ำใจ บรรเทาทุกข์สโควิด-19

ธานินทร์ พานิชชีวะ บอสใหญ่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง  ( DMT )  ร่วมปันน้ำใจ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้ 3 โรงพยาบาล

ประกอบด้วย  รพ.ทหารผ่านศึก รพ.ราชวิถี 2 และสถาบันธัญญารักษ์ ซึ่งเป็นสถาบันรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ทีมงานบริษัทฯ นำโน้ตบุ๊ก มอบให้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตทุ่งสองห้อง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ดูแลผู้ป่วย home isolation รวมถึงร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับครัวหอการค้าไทย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนในเขตกทม.