รีบเติม….OR-BCP ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีก 20-40 สต.

HoonSmart.com>>OR-BCP ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลลิตรละ 40 สตางค์ ส่วน E85 ขึ้น 20 สตางค์ มีผล 30 ก.ค. 64

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด โดยเบนซินและแก๊สโซฮอล์ และดีเซลปรับขึ้นลิตรละ 40 สตางค์ E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ ผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (30 ก.ค.) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในเขตกรุงเทพฯ วันที่ 30 ก.ค. เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.68 บาท
E20 ลิตรละ 28.44 บาท
E85 ลิตรละ 22.94 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 29.49 บาท
B10 ลิตรละ 26.49 บาท
B20 ลิตรละ 26.24 บาท