CWT เร่งขยายธุรกิจพลังงาน วางเป้า PPA ไม่ต่ำกว่า 30 MW ปี 65

HoonSmart.com>> “ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป” เร่งขยายธุรกิจพลังงาน ชูบริษัทย่อย “ชัยวัฒนา กรีน” วางแผนปี 65 วางเป้า PPA ไม่ต่ำกว่า 30 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการแล้ว 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 14 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ 9.9 เมกะวัตต์ ล่าสุด คว้าโรงไฟฟ้าชุมชนอีก 2 แห่ง กำลังการผลืตรวม 6 เมกะวัตต์ เตรียมดันเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นปี 65

วีระพล ไชยธีรัตต์

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) เปิดเผยว่า บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT วางเป้าหมายภายในปี 2565 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในมือไม่น้อยกว่า 30 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 14 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้สัญญาบริหารจัดการขยะแล้ว 25 ปี และอยู่ระหว่างขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ จากการผลิตไฟฟ้าจากชีวภาพ ได้แก่ 1.บริษัท ทุ่งศรีอุดม เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ และ 2. บริษัท เบญจลักษ์ เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ โดยลำดับไปต่อไปทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง และหากบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าครั้งนี้แล้ว ส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมทั้งหมดกว่า 30 เมกะวัตต์ ตามแผน

ทั้งนี้ บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุ้นบริษัทในกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทฯ ในเครือมากกว่า 8 แห่ง พร้อมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมความพร้อม Spin Off เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2565

“เราเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งนอกจากจะเป็นเทรนด์ที่ให้ความสำคัญกับโลกใบนี้ที่กำลังประสบปัญหาด้านมลภาวะ อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคต และการเติบโตสูง มีความสามารถในการสร้างรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income) การเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ “ชัยวัฒนา กรีน” สนับสนุนรายได้ CWT ในฐานะบริษัทแม่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระดมทุนภายในปี 2565 ตามแผน” นายวีระพล กล่าว