รพ.วิภาวดี ยืนยันจองวัคซีนได้ครบจบทุกคน

รพ.วิภาวดี ยืนยันจองวัคซีนกับรพ.ได้วัคซีนตามที่จอง เหตุ รพ. มีเครือข่ายพันธมิตร ทำให้มีวัคซีนเพียงพอ 

โรงพยาบาลวิภาวดี ( VIBHA ) ออกหนังสือชี้แจงลูกค้าที่สั่งจองวัคซีน Moderna  ว่า ตามที่มีกระแสข่าว เรื่องยอดจองวัคซีน Moderna ของโรงพยาบาลเอกชน ถูกลดจำนวนกว่ายอดที่จองไป จนบางโรงพยาบาล ต้องคืนเงินทั้งหมดให้กับผู้ที่จองซื้อนั้น

โรงพยาบาลวิภาวดี ขอยืนยันว่า ทุกท่านที่จองซื้อกับโรงพยาบาลวิภาวดี จะได้รับวัคซีนตามที่จองซื้อไว้ เนื่องจาก โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทำให้ โรงพยาบาลวิภาวดี มีวัคซีนให้ลูกค้าเพียงพอ และโรงพยาบาลก็หวังว่า จะไม่มีปัจจัยอื่นๆที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัคซีนทางเลือกนี้อีก

จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจ และรอเวลาที่วัคซีนจะเข้ามา เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างที่ท่านต้องการ

สำหรับลูกค้า กลุ่มที่โอนเงินเกินเข้ามา 2 เข็ม ราคา 3,800 บาท หลังจากราคากลางปรับลดเหลือเข็มละ 1,650 บาท รวม 2 เข็ม เท่ากับ 3,300 บาท จะได้รับเงินคืน 500 บาท นั้น โรงพยาบาลจะคืน ซึ่งรายละเอียดการคืนเงินส่วนต่างค่าวัคซีน และการลงทะเบียนชื่อผู้ฉีดวัคซีน รพ.จะแจ้งภายในสิ้นเดือนกค.นี้