BBL เลื่อนปิดปรับปรุงระบบ”บริการทุกประเภทใช้งานตามปกติ”

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงเทพ แจ้งเลื่อนปิดปรับปรุงระบบ โดยบริการทุกประเภทของธนาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สืบเนื่องจากที่ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ได้แจ้งขอปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ที่ได้กำหนดไว้เดิมในคืนวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 22.30 น. ถึง เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นั้น

ธนาคารขอเลื่อนการปิดปรับปรุงระบบดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบรับกับมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆ ตามแนวทางควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนดไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยธนาคารจะแจ้งกำหนดการใหม่ในโอกาสต่อไป

โดย บริการทุกประเภทของธนาคาร สามารถใช้งานตามปกติ