STECH กำไร Q1/64 กว่า 33 ลบ. โต 6% เข้าเทรด SET 23 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลท.รับหลักทรัพย์ STECH เริ่มเทรด 23 ก.ค.64 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ด้านกำไรสุทธิไตรมาส 1/64 จำนวน 32.89 ล้านบาท โต 6.18%

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (STECH) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 กำไรสุทธิ 32.89 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท เพิ่มขึ้น 6.18% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 30.98 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บรกิารเพิ่มขึ้นจำนวน 18.65 ลา้นบาท หรือ 4.97% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายเวาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยบริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการใหม่หลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีราคาขายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงต่อหน่วยที่ลดลง ในขณะที่มีจำนวนการขาย
ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเพิ่มขึ้น

ส่วนรายได้จากงานก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้าง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกฟภ.ว่าเป็นผู้ชนะการประมูล โครงการสายส่งแรงสงู 115 kV โครงการหนึ่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อลงนามในสัญญาว่าจ้างต่อไป ทั้งนี้ งานโครงการสายส่งแรงสูง 115 kV ดังกล่าว มีแผนจะเริ่มงานภายในไตรมาส 3 ของปี 2564 โดยมีระยะเวลาการทำงาน 1 ปี

ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (STECH) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างและเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 23 ก.ค.2564 ชื่อย่อ STECH โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 725 ล้านหุ้น หุ้นที่เสนอขาย IPO จำนวน 203.5 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท/หุ้น

STECH เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” ได้แก่ เสาเข็ม เสาไฟฟ้า เป็นต้น และให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม รวมทั้งให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท