“ธนชาตประกันภัย” ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับปีนี้กว่า 8,000 ล้านบาท

HoonSmart.com>>ธนชาตประกันภัย ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับปีนี้กว่า 8,000 ล้านบาท เร่งเพิ่มช่องทางขาย รุกตลาดออนไลน์ มุ่งสู่ดิจิทัลอินชัวรันส์ พร้อมปรับโลโก้ใหม่สะท้อนความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในธุรกิจประกันภัยของกลุ่มธนชาต

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย เปิดเผย ว่า ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความไว้วางใจถือกรมธรรม์ของทางบริษัทมากกว่า 1.5 ล้านฉบับ ในด้านความมั่นคงทางการเงิน ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมที่ 15,354 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงถึง 1,461% สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดไว้ที่ 140% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย

สำหรับในปี 2564 ธนชาตประกันภัย ตั้งเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 8,830 ล้านบาท โดยการยกระดับการให้บริการ ซึ่งมีการลงทุนกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจประกันภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการจัดการข้อมูลรูปแบบต่างๆ ที่ไหลเข้ามาปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่แตกต่างตามแต่ละกลุ่ม

รวมถึงออกแบบประสบการณ์งานบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในขั้นตอนการเคลมประกันภัย การใช้ระบบ Robotic Process Automation (RPA) รวมถึงพัฒนาขั้นตอนการออกกรมธรรม์ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทที่ต้องการขับเคลื่อนสู่การเป็นดิจิทัลอินชัวรันส์เต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังได้ขยายช่องทางการให้บริการ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งช่องทางขายผ่านสาขาธนาคาร ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 40% รวมถึงการขายช่องทางผ่านพันธมิตรที่เป็นดีลเลอร์รถยนต์และโบรกเกอร์ประกันภัย ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันประมาณ 50% นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มช่องทางการขายผ่านออนไลน์ให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายภายใน 3 ปี จะมีลูกค้าผ่านทางช่องออนไลน์ในสัดส่วนประมาณ 10%

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย เน้นให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ สภาพคล่องทางการเงิน และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

“เพื่อสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจประกันภัยของกลุ่มธนชาต รวมถึงสร้างการจดจำต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ (Refresh Brand) โดยปรับโลโก้ให้มีความชัดเจน พร้อมสโลแกน “ธนชาตประกันภัย ดูแลไว ตรงใจคุณ” แสดงถึงตัวตนของธนชาตประกันภัยที่มุ่งมั่นและพร้อมส่งมอบบริการอันเป็นเลิศให้กับลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพตรงใจทุกคน”