ต่างชาติขายสุทธิ 1.9 พันล้าน

ภาพรวมการซื้อขายหุ้นวันที่ 15 ส.ค.2561 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,958.64 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,149.49 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 96.55 ล้านบาทและนักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 3,204.68 ล้านบาท