BLA แจงครึ่งแรกปี64 การจ่ายสินไหมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพิ่มขึ้นไม่มาก

HoonSmart.com>>“กรุงเทพประกันชีวิต” ระบุ อัตราการจ่ายสินไหมช่วง 6 เดือนแรกของปี 64 ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนไม่มาก พร้อมดูแลผู้ถือกรมธรรม์มอบ 3 ความห่วงใย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA)เปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้อัตราการจ่ายสินไหมของบริษัทยังเป็นไปในเกณฑ์ปกติและเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการแพร่ระบาดไม่มากนัก

ขณะเดียวกันตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 จนถึงปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดทั่วประเทศ กรุงเทพประกันชีวิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ รวมถึงได้มีมาตราการรองรับการให้บริการและความคุ้มครองแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 นี้ กรุงเทพประกันชีวิตได้ดำเนินการมอบความห่วงใยไปแล้วกับการบริการ 3 ด้าน ได้แก่

1. การให้ความรู้และการเตรียมพร้อมในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยบริการปรึกษาแพทย์ผ่านบริการ Telemed Plus ซึ่งลูกค้าสามารถเคลมผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกได้ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ร่วม รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลพญาไท 2 ผ่าน Bangkok Life Healthy Station

2. บริการการขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ โดยการปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองสำหรับประกันสุขภาพจากเดิม 30 วัน เหลือเพียง 14 วัน สำหรับกรณีติดเชื้อ Covid-19 หรือได้รับผลกระทบหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลและกลุ่มค่าชดเชยรายวัน เริ่มมีผลคุ้มครองภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

นอกจากนี้ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 โดยลงทะเบียนได้จนถึง 31 สิงหาคม 2564 และได้รับความคุ้มครองถึง 31 ธันวาคม 2564 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และในกรณีต้องเข้ารักษาตัวใน Hospitel ที่ร่วมโครงการ ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์สุขภาพจะได้รับความสะดวกด้วยบริการแฟกซ์เคลมจากโรงพยาบาลคู่สัญญา

3. การสร้างความมั่นใจในการให้บริการของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์ และ Application Bangkok Life เพื่อให้บริการลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตได้ในทุกสถานการณ์แม้แต่ในช่วงการ Lock Down และเป็นการลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากที่พักไปทำธุรกรรมด้วยตนเอง

“การดำเนินการทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากรุงเทพประกันชีวิตจะสามารถดูแลผู้ถือกรมธรรม์ทุกคนได้อย่างเต็มที่ โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ บริษัทฯ พบว่าอัตราการจ่ายสินไหมยังเป็นไปในเกณฑ์ปกติและเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการแพร่ระบาดไม่มากนัก สะท้อนถึงความห่วงใยและความใส่ใจในการให้บริการที่ดี รวมถึงการที่ผู้ถือกรมธรรม์หันมาดูแลสุขภาพตนเองอย่างเต็มที่ ” ม.ล.จิรเศรษฐ กล่าวสรุป